NOWE WŁADZE W NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 PFLEIDERER PROSPAN S.A.

W dniu 28.03.2017r. w restauracji ES ponownie spotkali się działacze związkowi tym razem jako delegaci wybrani na poprzednich zebraniach.

Zebranie to miało charakter przede wszystkim wyborczy ponieważ podczas jego obrad wybrano nowe władze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”- 80 Pfleiderer Prospan S.A. na kadencję 2017-2021.


Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani następujący koledzy:
Wojciech Fryziel
Paweł Juszczak
Marcin Kania
Jarosław Galasiński
W kolejnych wyborach wyłoniono przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, który jako jedyny zgłoszony kandydat do tej funkcji, otrzymując 100% poparcie delegatów został wybrany – kol. Piotr Morta.

Kolejna tura wyborcza dotyczyła wyłonienia składu 10 osobowej Komisji Międzyzakładowej wspomagającej działalność przewodniczącego. Do tego gremium zostali wybrani następujący kol:
Adam Rybak
Ryszard Gruszka
Mariusz Świeściak
Jarosław Juszczak
Marek Gaj
Eugeniusz Tomaszek
Marcin Tomala
Mirosław Adamowicz
Sergiusz Walczak
Artur Świtoń

Natomiast mandat na Regionalny Zjazd Delegatów otrzymał Piotr Morta.

Zebranie delegatów miało niezwykłą przyjemność gościć u siebie kolegów:
Krzysztofa Aniszewskiego– przewodniczącego Regionu Mazowieckiego S80
Tadeusza Sankiewicza – przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej S80
Macieja Hara – wiceprzewodniczącego KS BDOŚ S80
Wiesława Wąsika – członka rady KS BDOŚ S80
Nasi goście otrzymali od kol.Morty okolicznościowe upominki z okazji 25-lecia związku.

Poniżej prezentuję Informację przewodniczącego KM NSZZ ”Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A.; 18 czerwca 2014 – 28 marca 2017 – przedstawioną delegatom oraz zaproszonym gościom.

 Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Jesteśmy bardzo młodą Organizacją, funkcjonujemy od 18 czerwca 2014 roku. Na zebraniach członków związku podsumowaliśmy niespełna trzyletni okres naszego działania. Chciałbym teraz przybliżyć działalność członków Organizacji. Nasi młodzi działacze brali udział w posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej Forum Związku Zawodowego. Przedstawiciele naszej Organizacji reprezentują FZZ w Zespole Trójstronnym przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W strukturach ponadzakładowych NSZZ ”Solidarność”-80 pełnią funkcje m.in.:. przewodniczącego i sekretarza Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska, członka Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Łódzkiego, zastępcy przewodniczącego NN DAR RP ”Solidarność”-80. Ponadto członkowie „Solidarności”-80 aktywnie działają jako Zakładowy Inspektor Pracy oraz Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy, przewodniczący, sekretarz i członek Rady Pracowników.

Wymieniłem tylko te najważniejsze w mojej ocenie aktywności naszej Organizacji. Jak na tak młody jej wiek jest ich znacząca ilość. Powyższe fakty świadczą o dużym jej zaangażowaniu, z czego jestem bardzo dumny i bardzo Wam, wszystkim działaczom wieruszowskiej ”Solidarności”-80, dziękuję.

Przechodząc do sytuacji na rynkach pracy w okolicach lokalizacji spółek, które objęliśmy swoim zakresem działania, muszę jednoznacznie stwierdzić, że bezrobocie w tych regionach jest na poziomie higienicznym, czyli w granicach 4-6 procent. Oznacza to, że dzisiejszy rynek pracy to szczególne wyzwanie dla jego graczy, mianowicie instytucji państwowych, pracodawców i pracobiorców.

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 73% pracodawców uważa, że bez zdecydowanych podwyżek płac nie utrzyma zatrudnionych i nie znajdzie potrzebnych firmie pracowników. Obecny rynek pracy musi dostosować się do nowej sytuacji, czyli do rodzącego się rynku pracobiorcy.

Z badań Hays (HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną) wynika, że co czwarty pracownik rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższego roku. Głównym tego powodem jest niezadowalający poziom wynagrodzenia.

Przy ocenie atrakcyjności pracy lub ofert pracy coraz większe znaczenie ma wysokość wynagrodzeń, a w dalszej kolejności równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Okazuje się więc, że pracodawcy muszą zapłacić więcej, aby zatrzymać zatrudnionych pracowników lub pozyskać nowych.

Przeważająca ilość badanych w minionym roku firm pytana o perspektywy rynku pracy, zakłada większą aktywność w obszarach związanych z pozyskiwaniem pracowników. Posiada to ważne przełożenie na plany rekrutacji – 93% badanych firm deklaruje zwiększenie zatrudnienia w 2017 roku.

W roku 2016 73% pracodawców wprowadziło podwyżki wynagrodzeń. Rosnąca konkurencja w zakresie pozyskania pracowników sprawia, że w kolejnych latach dynamika wzrostu wynagrodzeń w sposób zdecydowany ulegnie zwiększeniu. Pracodawcy planują zapłacić od 10 do 30 procent więcej, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.

Pracownicy są coraz lepiej zaznajomieni z nowoczesnymi sposobami poszukiwania pracy, a także z metodami porównywania pracodawców. Przywiązują bardzo dużą wagę do tego, jaką reputacją cieszy się firma. Mają też wprawę w badaniu, jak wynagrodzenie proponowane przez firmę ma się do honorarium oferowanego przez konkurencję.

Kapitał i technologie są powszechnie dostępne dla każdego inwestora. Natomiast dobrze motywowani pracownicy są źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku. Rynek podlega ciągłym przemianom strukturalnym. Zmieniające się otoczenie wpływa na ewolucję tradycyjnych instytucji rynku pracy.

Konkurencyjne wynagrodzenie jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na zadowolenie pracownika, chociaż często musi być powiązane z innymi dobrymi praktykami stosowanymi przez pracodawcę. Niestety, słowa często nie mają przełożenia na rzeczywistą sytuację. Idea zawsze musi znaleźć odzwierciedlenie w sposobie działania. W przeciwnym wypadku pracownik szybko rozstanie się z organizacją pozorującą dbałość o pracownika. W nowoczesnych firmach coraz częściej szef zajmuje wspólną przestrzeń ze swoimi podwładnymi, pracuje z nimi ramię w ramię. Struktury przedsiębiorstw przybierają coraz bardziej płaską formę. Przełożony jest bardziej mentorem niż szefem. Takie rozwiązanie wraz z dobrym systemem motywowania procentuje optymalną efektywnością.

Przyszedł czas, by firmy nauczyły się nowoczesnych metod zarządzania pracownikami. Aby skutecznie przyciągać pracowników do swojej firmy, służby personalne muszą wiedzieć, że aktualny poziom wynagrodzeń odstrasza pracowników, którzy często wcześniej pracowali w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w zachodniej Europie. Obecnie pracownicy wyróżniają się kreatywnością – mają nieco większe, a z pewnością inne wymagania niż te, do których przez lata przywykli pracodawcy.

Obecnie pracownicy chcą czuć się doceniani, właściwie motywowani, godnie wynagradzani i szanowani niezależnie od ich pozycji w hierarchii. Nie tolerują i nie akceptują jednostronnych relacji w pracy. Ich interesy coraz częściej są reprezentowane przez organizacje związkowe. Pracownicy maja świadomość, że zorganizowani są skuteczniejsi w reprezentowaniu swoich interesów wobec pracodawcy. Dzisiejszy pracownik to zrzeszony w nowoczesnym związku zawodowym, który gwarantuje mu fachowość i kompetencje w zawiłych relacjach z wytrawnymi graczami na rynku pracy jakimi są państwo, samorządy i zarządy firm.

Dziękuję za uwagę, życzę owocnych obrad i trafnych wyborów.
Piotr Morta
Przewodniczący KM NSZZ ”Solidarność”-80

E.T.

źródło oraz fot:
http://www.powiatowy.pl/2017/03/solidarnosc-80-prospanu-wybrala-swe-wladze-na-nowa-kadencje/

#OdkrywkaZłoczew – STANOWISKO 5 ZWIĄZKÓW

„ŻĄDAMY BUDOWY ODKRYWKI ZŁOCZEW”

Tymi słowami zaczyna się wydany w dniu dzisiejszym komunikat pięciu organizacji związkowych z bełchatowskiej kopalni.

 Poniżej zamieszczamy treść komunikatu wspierającego działania XXVIII Walnego Zebrania Delegatów ZZ PRC KWB Bełchatówmieszkańców gmin: Złoczew, Ostrówek, Lutów i Burzenin oczekujących budowy kopalni oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego która 15 grudnia zeszłego roku, wsparła starania w sprawie „Złoczewa” podejmując Stanowisko ww. sprawie.

„ŻĄDAMY BUDOWY ODKRYWKI ZŁOCZEW”

Kliknij i czytaj całość w pdf
Kliknij i czytaj całość w pdf

 

#OdkrywkaZłoczew

źródło:

http://www.solidkwbbel.pl/

WYBRANO NOWE WŁADZE ZZ PRC KWB BEŁCHATÓW

24 marca 2017 roku w OSiR „Wawrzkowizna” niedaleko Bełchatowa, odbyło się XXVIII Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Delegatów ZZ PRC KWB Bełchatów.

Podczas zebrania gdzie obok wyborów głównym tematem była planowana odkrywka „Złoczew”, Delegaci wybrali Przewodniczącego, Zarząd, Komisję Rewizyjną jak również Grupowych Oddziałowych.

 Funkcję Przewodniczącego związku w dalszym ciągu pełnić będzie Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Waldemar Lutkowski.

 W pierwszej części zebrania dokonano wyboru prowadzącego, którym został kolego Adam Blada. Dokonano również wyboru protokolantów, członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Lutkowski omówił co działo się w okresie sprawozdawczym, gdzie za najistotniejsze można uznać prowadzone spory zbiorowe dzięki którym uniemożliwiono m.in. powstanie CUW oraz Przedłużono Gwarancje Zatrudnienia na kolejne 10 lat dla pracowników bełchatowskiej kopalni.

Przewodniczący przedstawił aktualną sytuacje finansową w kopalni i Spółkach oraz zrelacjonował prowadzone aktualnie negocjacje płacowe w KWB.

Sprawozdanie finansowe przedstawił wiceprzewodniczący związku kol. Paweł Teodorski, natomiast w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z jej prac omówił kol. Krzysztof Rośniak.

Po krótkiej przerwie głos zabrał zaproszony na zebranie Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy będący członkiem związku kol. Zbigniew Miłek który w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki prowadzonych działań w celu poprawy warunków pracy w KWB Bełchatów.

Następnie wypowiedzieli się również kolejni zaproszeni goście tj. Wiceprezes PGE GiEK S.A. Pan Andrzej Kopertowski, Prezes Zarządu Bestgum Polska Pan Wiesław Sagan oraz Panie Lucyna Zyberyng nowa Dyrektor Ekonomiczna Finansowa bełchatowskiej kopalni i Kierownik wydziału HR Elżbieta Kurowska-Gierasimiuk.

Delegaci pytali zaproszonych gości głównie o zaawansowanie prac nad otwarciem odkrywki Złoczew jak również drażliwy temat przyjęć do Kopalni Bełchatów.

Pan wiceprezes Andrzej Kopertowski w odpowiedzi na pytanie o Złoczew stwierdził że PGE GIEK jest za. Aktualnie jest to ostatni etap w staraniach o koncesje, która jak zapewniał zostanie przyznana. Jednak ostateczną decyzję czy zostanie rozpoczęta budowa kopalni w Złoczewie podejmie Rząd po uwzględnieniu kosztów emisji CO2.

Władze ZZPRC KWBB

 Następnym a zarazem najważniejszym etapem zebrania były oczywiście wybory. W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego którym pozostał na kolejną kadencję kol. Waldemar Lutkowski. Następnie dokonano wyboru 24 delegatów którzy wraz z Przewodniczącym będą tworzyć Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów która to organizacja poprzez OZZZPRC wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych, jak również 5 osobową Komisje Rewizyjną.

 Na zakończenie zebrania Przewodniczący Waldemar Lutkowski podziękował delegatom za zaufanie oraz przedstawił kierunki działań na które zostanie zwiększony nacisk w nadchodzącej kadencji.

Warto również wspomnieć o stanowisku związku ws. budowy Odkrywki „Złoczew” które zamieszczamy poniżej.

Galeria zdjęć:

DIALOG SPOŁECZNY W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Z UDZIAŁEM FZZ

Piotr Morta (Członek Zarządu FZZ Województwa Łódzkiego) reprezentował FZZ i Solidarność 80 w pierwszym w tym roku posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Sektorowa Rada Kompetencji.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji oraz zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to główne tematy debaty Zespołu Trójstronnego. Ministerstwo Infrastruktury reprezentował Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu.

od lewej:Zbigniew Majchrzak – Solidarność, Zbigniew Janowski – ZZ Budowlani, Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu Min. Infrastruktury oraz Piotr Morta reprezentujący Forum Związków Zawodowych

Czy konieczne są zmiany w szkolnictwie zawodowym?

Piotr Morta uważa, że zmiany w szkolnictwie zawodowym są konieczne, szkoły nie powinny „produkować bezrobotnych”, do szkoły nie powinno się „chodzić”, w szkole należy się uczyć. Model szkoły zawodowej, branżowej – kontynuuje mój rozmówca – powinien uwzględniać zapotrzebowanie rynku pracy. Praktyki zawodowe dla dobrego przygotowania młodzieży do wykonywania wyuczonego zawodu należy organizować w miejscach, w których absolwenci będą podejmować pracę.

Wojciech Fryziel, który również uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego z ramienia Solidarności 80, odniósł się do czasów, kiedy sam uczył się zawodu w szkole. Stwierdził, że ścisła współpraca szkół branżowych z zakładami pracy w czasie nauki zawodu to bardzo dobre doświadczenie.

Obecna na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka poinformowała, że w związku z reformą szkolnictwa oczekuje od Ministerstwa Infrastruktury „szybkiej linii branżowej,” co umożliwi Ministerstwu Edukacji podjęcie stosownych decyzji przy opracowaniu podstaw programowych dla szkół podstawowych i zawodowych. Mój rozmówca powiedział, że jest to działanie słuszne i konieczne. W jego ocenie problemem z jakim mogą mieć do czynienia partnerzy w osobach Ministrów Edukacji i Infrastruktury jest czas. Reforma Edukacji wchodzi w życie z dniem pierwszego września 2017 roku. Oznacza to, że czasu pozostało niewiele. Działania będą podejmowane pod presją czasu, co stanowi pewne zagrożenie dla efektywności działania. W związku z powyższym konieczna jest pełna mobilizacja i koncentracja dla uzyskania zamierzonych celów.

Czy i dlaczego szkoły obecnie produkują bezrobotnych?

Zdaniem Piotra Morty, programy kształcenia w placówkach szkolnych nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Uczniów w szkołach zawodowych kształci się w zawodach, w których często panuje największe bezrobocie; jako przykład mogę podać zawód: pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny. Ponadto istnieje problem na etapie wyboru właściwej szkoły. Zdecydowana większość polskich uczniów nie wie, co chce robić w życiu. Przy dokonywaniu wyboru kolejnych ścieżek kształcenia często bywają osamotnieni, a ich decyzje w związku z tym bywają przypadkowe. Przypadkowy wybór zawodu bardzo często sprzeczny jest z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Największa bariera dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości to niedopasowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy. „Produkcja przez szkoły bezrobotnych” jest hamulcem dla gospodarki. Polskie szkolnictwo zawodowe wymaga gruntownej zmiany.

Oby obecna reforma nie była fikcją, uczenie suchych faktów i preferowanie odtwórczego rozwiązywania testów należy zastąpić wspieraniem kreatywności i innowacyjności. Uczniowie powinni również mieć możliwość korzystania z doradztwa zawodowego.

Z Piotrem Mortą rozmawiał
E. Tomaszek

źródło oraz fot.:

Dialog społeczny w Ministerstwie Infrastruktury