DO ZŁOCZEWA DROGA PROWADZI PRZEZ WARSZAWĘ

17 lipca 2017 roku organizacje związkowe z bełchatowskiej kopalni wydały komunikat podsumowujący dotychczasowe działania zainicjowane przez ww., których celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia walki o Odkrywkę Złoczew.

[..] Czerwiec i lipiec obfitował w spotkania, podczas których wiele mówiło się o przyszłości branży węgla brunatnego w Polsce, a więc także i naszej kopalni.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć spotkania w Warszawie:

8 czerwca – Parlamentarny Zespół ds. inwestycji Złoczew,

5 lipca – Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,

11 lipca – Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Branży Węgla Brunatnego.

Szczególnie to ostatnie spotkanie miało wielkie znaczenie, gdyż podczas niego zostały omówione problemy związane z uzyskaniem (przedłużaniem) koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego oraz zaprezentowano założenia Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku. We wszystkich spotkaniach wzięli udział nasi przedstawiciele[..]

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu w całości:

źródła:
http://zzprckwb.org.pl/news/839

 

http://www.solidkwbbel.pl/images/Komunikat_17.07.17.pdf

ZŁOCZEW ZACZYNA BYĆ BEZDYSKUSYJNY – POSIEDZENIE ZESPOŁÓW PARLAMENTARNYCH

Warszawa, 05.07.2017r. SEJM RP – wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji: „Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju” oraz Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, podczas którego, została przedstawiona „Strategia górnictwa węgla brunatnego -2030” prezentowana przez Ministra Energii.

Ministerstwo Energii opowiada się za rozpoczęciem inwestycji w kopalnie odkrywkowe Ościsłowo i Złoczew, poinformował Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski. „Złoczew i Ościsłowo – te dwie odkrywki są rekomendowane przez Ministerstwo Energii. Minister Krzysztof Tchórzewski wystąpił do Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. Złoczew zaczyna być bezdyskusyjny” – powiedział Wiceminister Tobiszowski podczas posiedzenia.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji Telewizji Internetowej B24 z wczorajszego posiedzenia:

 

Jak również, pełnego zapisu z posiedzenia, w którym udział wzięli reprezentanci organizacji związkowych wchodzących w skład Forum Związków Zawodowych , tj. Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów oraz Związku Zawodowego „Kadra” KWB Bełchatów:


źródła:
http://zzprckwb.org.pl/news/837

 

http://b24tv.pl/wiadomo%C5%9Bci/jeden-krok-od-z%C5%82oczewa
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/390_20170705/$file/390_20170705.pdf

AKCJA PROTESTACYJNA PAK KWB KONIN I ADAMÓW

W kopalni Konin i Adamów w dniu wczorajszym ruszyła akcja protestacyjna. Organizacje związkowe wystosowały pismo skierowane do Prezesa oraz Członków Zarządu, w którym to wyrażają swój sprzeciw wobec planowanych zwolnień, restrukturyzacji oraz brakowi dialogu społecznego.

 Poniżej zamieszczamy treść apelu, pod którym podpisał się m.in. kolega Andrzej Mazur Przewodniczący NZZ PRC „RUCH” KWB Konin w Kleczewie S.A. który pełni również funkcję Przewodniczącego Sekcji Górnictwa OZZZPRC.

źródło oraz fot:
http://zzruch.pl/wp/?p=739
 

WSPÓLNY APEL DO MINISTRA ENERGII WS. ODKRYWKI ZŁOCZEW

Organizacje związkowe z bełchatowskiej kopalni wraz z parlamentarzystami oraz samorządowcami, wystosowały Apel do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego ws. Odkrywki Złoczew.

 W dniu dzisiejszym Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji ” Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju” Poseł Dariusz Kubiak, przekazał na ręce Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego wspólny Apel organizacji związkowych, parlamentarzystów oraz samorządowców z naszego regionu ws. Odkrywki Złoczew.

W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów organizacji członkowskiej FZZ, apel podpisał, widoczny na pierwszym planie, wiceprzewodniczący ZZPRC KWBB kolega Adam Polakiewicz.

Poniżej zamieszczamy treść Apelu podpisanego podczas niedawnego posiedzenia ww. Zespołu ds. inwestycji”Złoczew”:

fot.własne

źródło:
https://www.facebook.com/dariuszkubiak17/photos/pcb.1567931066564341/1567930863231028/?type=3&theater

FINAŁOWE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI XXV LECIA SOLIDARNOŚCI 80

 W Królewskiej Katedrze na Wawelu NSZZ „Solidarność 80” organizacja wchodząca w skład Forum Związków Zawodowych świętowała jubileusz 25 rocznicy powstania. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dwóm działaczom „Solidarności 80” – Piotrowi Morcie – członkowi Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa łódzkiego i Stanisławowi Brzeźniakowi z Małopolski, odznaczenia przyznane przez Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

 Natomiast w dniu 7 czerwca 2017r w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Ryszard Gruszka z rąk Wojewody Łódzkiego pana prof. Zbigniewa Rau przyjął Brązowy Krzyż Zasługi RP nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, za wyjątkową działalność publiczną, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Link do materiału filmowego TVP3 Łódź:

Ryszard Gruszka pełni obecnie funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ”Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie.

  Począwszy od Szczecina, kolebki związku NSZZ ”Solidarność” – 80 poprzez wiele miejscowości w Polsce w których obchodzono ćwierćwiecze istnienia związku, nadszedł czas na finałową uroczystość, która została zaplanowana i zorganizowana w Krakowie.

Jej uczestnicy już we wczesnych godzinach porannych zebrali się na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu przy pomniku św. Jana Pawła II. Początkiem tej uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przed jego pomnikiem. Wiązanki kwiatów przy asyście sztandarów związkowych oraz Orkiestry Górniczej– PGG-KWK Piast złożyły delegacje Urzędu Wojewódzkiego i przedstawicieli związku.

Kolejnym punktem tej doniosłej uroczystości była Msza Święta w Wawelskiej Katedrze Królów Polskich z udziałem Wojewody Małopolskiego, koncelebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej Księdza Marka Jędraszewskiego, Kapelana NSZZ ”Solidarność”-80 o. Damiana Koseckiego oraz Proboszcza Katedry na Wawelu Księdza Prałata Zdzisława Sochackiego.

Poniżej zamieszczamy nagranie z obszernymi fragmentami  mszy wraz okolicznościową homilią Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

 Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy jubileuszu pozowali do pamiątkowych zdjęć a delegacje udały się do krypty, aby złożyć kwiaty przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich.

Aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości wszyscy jej uczestnicy odbyli wycieczkę autokarową po Krakowie docierając do Nowej Huty gdzie w Sali Teatralnej znajdującej się na terenie Huty Sendzimira zorganizowano dalszą oficjalną jej część.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od, wprowadzenia sztandarów, odegrania hymnu narodowego oraz uczczenia chwilą ciszy zmarłych członków Związku.

Otwarcia uroczystości dokonał Pana Ryszard Majdzik, Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ ”Solidarność”-80 witając szereg zaproszonych dostojnych gości poczynając od parlamentarzystów, Pana Wojewody i jego współpracowników, przedstawicieli IPN, samorządowców, przedstawicieli instytucji, działaczy związkowych, przyjaciół i kolegów oraz delegacje Pocztów Sztandarowych. W uroczystościach brali także udział przedstawiciele sekretariatu branżowego a zarazem przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” -80 Pfleiderer Prospan S.A., Piotr Morta i Eugeniusz Tomaszek.

Po wystąpieniu Wojewody Małopolskiego pana Piotra Ćwika, nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień nadanych przez Pana Wojewodę oraz odznaczeń branżowych i organizacyjnych.

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 oraz Wiceprzewodniczącego Forum Związków zawodowych, Pana Marka Mnicha, wystąpienie Pana Stanisława Brzeźniaka – prezentującego krótki rys historyczny, wystąpienie w imieniu odznaczonych, wystąpienie zaproszonych gości oraz krótkie ale niezmiernie ciekawe wspomnienie dr Leszeka Rymarowicza o Marianie Klott de Heidenfeldt – przedwojennym Głównym Inspektorze Pracy wypełniło tę część uroczystości.

Na jej zakończenie nastąpiło podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział przez organizatorów uroczystości; przewodniczącego Komisji Krajowej Marka Mnicha i przewodniczącego regionu Ryszarda Majdzika. Fragmenty tej części uroczystości można obejrzeć na załączanym filmie.

Autor: E. Tomaszek (z małymi zmianami admina)

źródła oraz galerie zdjęć:
http://www.powiatowy.pl/2017/06/finalowa-uroczystosc-jubileuszu-25-lecia-nszz-solidarnosc-80/

http://www.powiatowy.pl/2017/06/odznaczenia-dla-wieruszowskich-dzialaczy-zwiazkowych-nszz-solidarnosc-80/