32 rocznica męczeńskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Przy tamie na Wiśle we Włocławku w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszko w 32 rocznicę jego śmierci 18 października miały miejsce uroczystości w których Wieruszowski NSZZ Solidarność-80 reprezentował Piotr Morta – przewodniczący Krajowego Sekretariatu BDOŚ i jednocześnie członek Zarządu FZZ w województwie łódzkim.

 W poczcie sztandarowym KK NSZZ Solidarność-80 tradycyjnie ambasadorem KM Solidarność-80 Pfleiderer Prospan S.A. był Wojciech Fryziel.

wloclawek-s-80-5

Papież, obecnie święty Jan Paweł II nazwał ks. Jerzego Popiełuszko „Patronem obecności Polski w Europie” – mówi Piotr Morta. Byliśmy na tamie, pod krzyżem, który poświecił Nasz Ojciec Święty. Powinnością wszystkich Polaków i całej Europy jest pamięć o współczesnym męczenniku, który oddał swe życie za Prawdę, Ojczyznę i Wolność.

wloclawek-s-80-6Wierność Ojczyźnie to nie wybór lecz Konieczność”- te słowa powtarzane przez obecnie błogosławionego księdza Jerzego są nadal bardzo aktualne o których wszyscy powinniśmy pamiętać i stosować je życiu– kontynuuje wieruszowski uczestnik uroczystości pod „włocławską tamą na Wiśle”. Solidarność-80 wraz ze sztandarami i przewodniczącym Markiem Mnichem corocznie od czasu jej powstania jest obecna na rocznicowych uroczystościach pod tamą we Włocławku.

wloclawek-s-80-2

 W ramach projektu pt. „Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” przy Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku powstaje „Muzeum męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”. Głównym założeniem Muzeum jest przedstawienie życia, męczeńskiej śmierci i przesłania ks. Jerzego Popiełuszki w bardzo nowoczesnej, multimedialnej i zaskakującej formie.

Muzeum będzie podzielone na trzy sale. Dwie pierwsze będą połączeniem kina, telewizji, elementów animacji, wielokanałowego systemu audio oraz światła. Trzecia sala będzie salą stricte interaktywną z wyodrębnionymi stanowiskami multimedialnymi. Nowatorstwo pierwszych dwóch pomieszczeń będzie polegać na tym, że trzy z czterech ścian będą stanowić jednolitą, ogromną przestrzeń multimedialną. Na tym panoramicznym ekranie pojawiać się będą zarówno filmy, inscenizacje, materiały archiwalne jak i przestrzenne animacje. Wprowadzimy także postać wirtualnego przewodnika, który niczym hologram pojawiający się na ścianach, będzie „przeprowadzał” zwiedzających przez historię i życie błogosławionego Jerzego Popiełuszki.

Pierwsza sala przeprowadzi nas przez dzieciństwo i młodość księdza Jerzego, korytarz wprowadzi nas w entuzjazm Solidarności, aby w drugiej sali widzowie mogli przeżyć emocje związane ze strajkami, Mszami za Ojczyznę i późniejszymi prześladowaniami. Ostatnim etapem opowieści będzie porwanie i męczeńska śmierć księdza Jerzego. Ona ma wybrzmieć jako przesłanie dla wszystkich, a w swoim uniwersalizmie przemówić także osobiście do każdego z odwiedzających.(źródło- www.pocieszyciele.pl)

Więcej na temat Muzeum na stronie http://www.pocieszyciele.pl/?page_id=2432

E.T.

źródło oraz fot.

http://www.powiatowy.pl/2016/10/bl-ks-jerzy-popieluszko-patronem-obecnosci-polski-w-europie/

PISMA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WS. ODKRYWKI OŚCISŁOWO

Związki Zawodowe, Rada Pracowników oraz załoga PAK KWB Konin S.A. po raz kolejny zwróciły się do Pani Premier Beaty Szydło o osobiste zaangażowanie się w sprawie wydania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzji dotyczącej m. in. Przeznaczenia gruntów rolnych pod budowę Odkrywki Węgla Brunatnego Ościsłowo.

  Przypomnijmy że we wrześniu br. w Poznaniu kilkuset górników i energetyków protestowało przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  Protestujący wsparci m.in. przez przedstawicieli ZZPRC KWB Bełchatów organizacji wchodzącej w skład Forum Związków Zawodowych, boją się o miejsca pracy w rejonie Konina, gdzie znajduje się kompleks Elektrowni i Kopalni PAK.

20160908_105117_hdr-1
Protest w Poznaniu , fot. http://www.kadra.org.pl/

 Poniżej treść listu skierowanego przez Radę Pracowników oraz Związki Zawodowe wśród których są m.in. organizacje członkowskie FZZ tj. NZZ PRC„RUCH” KWB „KONIN” S.A. oraz MZZ PIT „KADRA” przy PAK KWB „KONIN” S.A. do Pani Premier Beaty Szydło:


Kleczew 03.10.2016r.

Pani Beata Szydło
Premier Rządu RP

Związki Zawodowe, Rada Pracowników oraz załoga PAK KWB Konin S.A. po raz kolejny zwraca się do Pani Premier o osobiste zaangażowanie się w sprawie wydania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzji dotyczącej m. in. Przeznaczenia gruntów rolnych pod budowę Odkrywki Węgla Brunatnego Ościsłowo.
Na pismo z dnia 23.08.2016r. wystosowane do Pani Premier otrzymaliśmy odpowiedź Pana Ministra Jurgiela ( pismo w załączeniu )., które nic nie wnosi a termin wydania decyzji coraz bardziej się oddala, a Kopalnia Konin ma coraz mniej czasu na uruchomienie odkrywki.
Z naszych informacji wynika, że PAK KWB Konin S.A. dostarczyła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkie dokumenty i opracowania dotyczące w/w sprawy. Wyszukiwanie przez Pana Ministra coraz to nowych problemów w naszej ocenie jest niezrozumiałe i niezasadne a wręcz działa na szkodę całego regionu konińskiego.
Szanowna Pani Premier.
Najwyższy już czas aby przerwać tę farsę. Jesteśmy przekonani, że dla Pana Ministra autorytetem jest grupa ekologów, która forsuje własne interesy, a nie fachowcy kunsztu górniczego i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Z górnikami, fachowcami nikt nie chce rozmawiać, natomiast posłowie PIS a w szczególności Pan Poseł Leszek Galemba z regionu konińskiego wprowadza do Sejmu RP na Komisje ekologów, którzy chcą decydować o przyszłości energetyki.
Poseł PIS Pan Jan Mosiński zorganizował w dniu 20.09.2016r. w Sejmie Konferencję dla Koalicji „Rozwój TAK-Odkrywki NIE” przeciwko planom budowy nowych odkrywek, na której poza ekologami i ich gośćmi nikt inny nie został dopuszczony do zawarcia głosu, pomimo że byliśmy na sali.

Podczas swojego wystąpienia, na pytanie Ministra Babalskiego kto jest z regionu gdzie ma powstać Odkrywka Ościsłowo – zgłosiła się jedna osoba. Reszta uczestników Konferencji to przedstawiciele Greenpeace i środowisk z nimi związanych, którzy okazuje się są największymi znawcami polskiego górnictwa. Żenujące było również podsumowanie swojej prezentacji jednego z profesorów, który na końcu swojego wystąpienia stwierdził, że bez prądu możemy żyć.
Nie rozumiemy tego, że rząd Polski zamiast dbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju daje przyzwolenie na głoszenie takich bzdur, co zmierza do zniszczenia wieloletniej historii polskiego górnictwa oraz zaniechania jego dalszego rozwoju.
Domagamy się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydania natychmiastowej decyzji w sprawie gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele nierolnicze.
Szanowna Pani Premier.
Z wielką uwagą słuchaliśmy wypowiedzi Pani Premier z Jastrzębia:
„Przyszłość polskiego górnictwa to jest nasza wspólna odpowiedzialność: rządu, górników, związków zawodowych, samorządu. I będziemy podejmować takie działania i takie decyzje, które będą prowadziły do tego, że polskie górnictwo będzie się rozwijało, będzie przyszłościowe, będzie konkurencyjne i nowoczesne”.
Wierzymy Pani Premier, że słowa te odnoszą się również do węgla brunatnego pochodzącego z regionu konińskiego, który został zapomniany przez polityków i Rząd Polski!
Jesteśmy tu, żyjemy i chcemy pracować, a nie szukać chleba na śmietnikach.
Oczekujemy pilnego spotkania z Panią Premier – nie będą to tłumy lecz dwie, trzy osoby z naszej strony.

Z Górniczym
„Szczęść Boże”


Skierowano również kolejne pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela:

kolejne-pismo-do-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-pdf

Więcej na temat walki o miejsca pracy i energetyczne bezpieczeństwo kraju możemy dowiedzieć się z artykułu pt. „Niekończąca się opowieść – Odkrywka Ościsłowo” który ukazał się na stronie NZZ PRC „RUCH” KWB KONIN S.A.

źródło:

Niekończąca się opowieść – Odkrywka Ościsłowo

Wspólna reprezentacja związkowa w Veolia Energia Łódź S.A.

Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. zawarły porozumienie o utworzeniu wspólnej reprezentacji związkowej.

Jak czytamy w piśmie podpisanym 10 października 2016 roku przez organizacje związkowe z łódzkiej Veolii, dzięki „Porozumieniu” wspólna reprezentacja będzie podejmowała czynności prawne i składała oświadczenia wiedzy i woli wobec Pracodawcy – poprzez podejmowanie i przedstawianie jednego, wspólnego stanowiska.

Stanowisko wspólnej reprezentacji związkowej będzie podejmowane wobec konkretnej czynności prawnej poprzez consensus podmiotów tworzących wspólną reprezentację związkową.

veolia1
Kliknij aby przeczytać całość…

 Dwa dni po decyzji związków, wspólna reprezentacja spotkała się z Zarządem Veolia Energia Łódź S.A.. Spotkanie odbyło się w związku z decyzją Zarządu z dnia 9 września br. o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jak wynika z przedstawionych stronie społecznej propozycji Zarząd Spółki, chce zlikwidować lub znacznie ograniczyć zawarte w Układzie składniki wynagrodzenia, uprawnienia pracownicze, uprawnienia emerytów i rencistów oraz znacznie zmniejszyć opiekę socjalną.

Likwidacja tych uprawnień jest jednostronną decyzją Zarządu na którą Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. wśród których są organizacje wchodzące w skład Forum Związków Zawodowych tj. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Veolia Energia Łódź S.A oraz Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. nie wyrażają zgody.

veolia-ws-rep

źródło:

dalkia-lodz-kopiowaniezzprclodz.pl

Mediacje w podmiotach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. S.A.

Dobiegł końca kolejny etap postępowania mediacyjnego w ramach prowadzonych sporów zbiorowych w podmiotach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. S.A. Roboczy tekst porozumienia zawiera zapisy zarówno akceptowane przez Strony, jak i te, które stanowią rozbieżności. Strona Związkowa oczekuje zakończenia prac nad dokumentem przy udziale Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

img_20130914_145233

Aktualne informacje o przebiegu dalszych rozmów, będzie można uzyskać na stronie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów organizacji wchodzącej w skład Forum Związków Zawodowych oraz na naszej stronie.

źródło:

nowe-logo-zzprc6-kopiowanie-kopiowaniehttp://zzprckwb.org.pl/news/802