WSPÓLNY GŁOS POLSKICH I NIEMIECKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Polskie i Niemieckie związki zawodowe podpisały wspólny list w sprawie stosowania niemieckich stawek minimalnych przez przedsiębiorców z sektora transportu drogowego. Był to ważny punkt podczas VII Polsko-Niemieckiego Forum Związków Zawodowych, które odbywały się w Gdańsku.

dt_poln_gewerkschaftsforum_2016_-_foto_manfred_brinkmann__7_
Reiner Hoffmann (DGB), Jan Guz (OPZZ), Piotr Duda (Solidarność), Mariusz Tyl (FZZ) (Foto: Manfred Brinkmann)

Poniżej zamieszczamy treść wspólnego listu trzech reprezentatywnych central związkowych tj. Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ Solidarność oraz Niemieckiej centrali związkowej DGB, zrzeszająca osiem największych federacji w tym kraju.

logo-no-shadow


Violetta Bulc
Komisarz Europejski ds. Transportu
rue de la Loi 200
1049 Bruksela

Szanowna Pani Komisarz, Szanowna Pani Bulc,

W imieniu polskich central związkowych NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ a także niemieckiej federacji związkowej DGB, chcielibyśmy wyrazić nasze poparcie dla niemieckiego prawa dotyczącego płacy minimalnej. Od stycznia 2015 wszyscy pracownicy i zatrudnieni w Niemczech otrzymują godzinowe minimum 8.50Є brutto (8.84Є począwszy od stycznia 2017, po potwierdzeniu przez rząd federalny). Niemieckie prawo ws. płacy minimalnej ma odnosić się również do polskich przedsiębiorstw działających w Niemczech w sektorze transportu – bez względu na to czy wykonują operację ponadgraniczną, w tranzycie czy kabotażową.

W branży transportu ponadgranicznego w Niemczech panuje wyniszczająca konkurencja. Warunki pracy wielu polskich ale też niemieckich zatrudnionych są horrendalne, pracownicy są zmuszani do nocowania w swoich pojazdach tygodniami zanim mogą wrócić do swoich domów.

Od samego początku polskie związki zawodowe wspierały swych niemieckich kolegów w ich walce o płacę minimalną w Niemczech w celu ochrony przed dumpingiem społecznym. Można to osiągnąć tylko jeśli te same standardy płacy i zatrudnienia stosują się do wszystkich przedsiębiorstw i pracujących w niemieckim sektorze transportu, niezależnie od tego czy pochodzą z Polski czy Niemiec. To zapobiega wypaczaniu konkurencji i gwarantuje minimalne standardy zatrudnienia dla wszystkich pracowników.

Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy ustawę ws. płacy minimalnej w Niemczech (Mindestlohngesetz), która ustanawia zasadę, że wszyscy zatrudnieni w Niemczech mają prawo otrzymywać płacę minimalną 8.50Є. Wszyscy zatrudnieni wykonujący pracę w Niemczech mają prawny tytuł do płacy minimalnej, niezależnie od tego skąd pochodzą. O ile kierowca ciężarówki pracuje w Niemczech, pracodawca zobowiązany jest płacić co najmniej 8.50Є za godzinę zgodnie z §1,20 Mindestlohngesetz, bez względu na narodowość pracodawcy.

Stosowanie niemieckiego prawa ws. płacy minimalnej do wszystkich rodzajów operacji transportu międzynarodowego jest w pełni zgodne z dyrektywą 96/71/EC ws. pracowników delegowanych jak też z międzynarodowym prawem prywatnym. Dyrektywa 96/71/EC wprost zezwala państwom członkowskim UE na przyjęcie wykonalnych przepisów i wymagań administracyjnych, które również mają zastosowanie do zagranicznych pracodawców, w przypadku gdy delegują pracowników do Niemiec.
Przepisy administracyjne w §16 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej obejmują również obowiązek sporządzania dokumentacji mający zastosowanie także w odniesieniu do pracodawców w sektorze transportu. Te warunki wraz z efektywnym mechanizmem kontrolnym mają istotne znaczenie w zapobieganiu wypaczaniu konkurencji i dumpingowi społecznemu. Od lat polskie i niemieckie związki zawodowe walczą o zasadę, że pracownicy i zatrudnieni w tym samym miejscu powinni otrzymywać równą płacę za taką samą płacę.

Komisarz Bulc, wzywamy Komisję aby zezwoliła na konsekwentne stosowanie ustawy o płacy minimalnej w Niemczech również w sektorze transportu i do pracowników delegowanych w Niemczech.

Z poważaniem,


W imieniu FZZ, list adresowany do Violette Bulc – unijnego komisarza ds. transportu podpisał wiceprzewodniczący Mariusz Tyl.

pdf50List polskich i niemieckich związków

źródła:

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/14041-minimalna-nawet-przy-tranzycie-wspolny-glos-polskich-i-niemieckich-zwiazkow-zawodowych

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/polnisch-deutsches-gewerkschaftsforum-in-danzig/

Srebrny Jubileusz NSZZ Solidarność 80

Piotr Morta reprezentował Krajowy Sekretariat Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska Solidarność-80 i Zarząd Województwa Łódzkiego FZZ na obchodach Srebrnego Jubileuszu NSZZ Solidarność 80 w Szczecinie.

srebrnys80-1

W asyście pocztu sztandarowego KK NSZZ Solidarność 80 reprezentowana była KM NSZZ Solidarność 80 Pfleiderer Prospan S.A. przez Wojciecha Fryziela.

W dniu 11.09.2016r. w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa Henryka Wejmana i Kapelana NSZZ „Solidarność” 80 O. Kamila M. Kraciuka z okazji Jubileuszu 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 80 organizacji wchodzącej w skład Forum Związków Zawodowych w intencji członków związku i ich rodzin.

srebrnys80-11

W drugim dniu uroczystości 12.09.2016r. w Sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyła się Uroczysta Akademia nt. Ruchu związkowego w Polsce i roli NSZZ „Solidarność” 80 w przemianach społeczno-gospodarczych. Podczas tej uroczystości wręczono odznaczenia i ordery prezydenckie, państwowe, resortowe, branżowe, kombatanckie i związkowe.

Na ręce przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 80 napłynęły listy gratulacyjne od Prezydenta RP, Premiera i Wiceprezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministrów, Szefów urzędów państwowych oraz Prezesa PIS, które zostały zaprezentowane uczestnikom.

srebrnys80-14

Szczecińska osiemdziesiątka ma sztandar należący do pierwszej Solidarności, który poświęcono 3 maja 1981 roku w Szczecinie.

– Materiał na ten sztandar sprowadzaliśmy przez zaprzyjaźnionych ludzi ze Szwecji. Taka była Polska, że nie można było kupić nawet materiału. Po stanie wojennym został on odszukany w piwnicy. W tym składowisku majątku po związkach zawodowych, wszystko to było rzucane na kupę, bez inwentaryzowania, opisania i właściwego szacunku dla takich symboli – mówił dla Radia Szczecin Stanisław Kocjan, jeden z założycieli Solidarności 80.

Obchody 25-lecia Solidarności  80 będą odbywać się przez cały rok w wielu miejscowościach w kraju.

źródło oraz zdjęcia:

http://www.powiatowy.pl/2016/09/srebrny-jubileusz-nszz-solidarnosc-80/

Pismo trzech Społecznych Rad Konsultacyjnych funkcjonujących w PGE GiEK S.A.

img_20150114_150819-kopiowanieOrganizacje związkowe skupione w trzech Społecznych Radach Konsultacyjnych funkcjonujących w PGE GiEK S.A. oraz w Spółkach zależnych i nadzorowanych przez PGE GiEK S.A. wśród których są organizacje członkowskie FZZ, przekazały organom korporacyjnym Grupy Kapitałowej PGE, swoje jednoznaczne stanowisko – celem zakończenia sporów zbiorowych, trwających od stycznia 2015 r.

pismo-srk-20-09-2016r

źródło:

NOWE-LOGO-ZZPRC6-Kopiowanie-Kopiowaniehttp://zzprckwb.org.pl/news/799

CZY PRZYWILEJE EMERYTALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH ZOSTANĄ OGRANICZONE ? PISMO FZZSM DO PANI PREMIER BEATY SZYDŁO

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych w skład której wchodzą organizację członkowskie FZZ, skierowała w dniu 15 września br. pismo do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie ukazujących się publicznie informacji o pracach nad ujednoliceniem systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych.

fzzsm

Poniżej zamieszczamy treść pisma do Pani Premier, całość dostępna po kliknięciu w pierwszą stronę:

2016-09-15-federacjazzsm-pismopremier1

Informacja medialna o której wspomniała Federacja w swoim piśmie do Pani Premier, to artykuł który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Rząd zapowiada korektę emerytalnych przywilejów. Mundurowi na emeryturę po sześćdziesiątce„.

 W artykule możemy przeczytać że Przywileje emerytalne w służbach mundurowych mają zostać ograniczone. Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, takie rekomendacje znajdą się w konkluzjach z przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i ministerstwo pracy. Jeżeli zmiany wejdą w życie, policjanci, strażacy czy żołnierze będą mogli zakończyć aktywność zawodową dopiero po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego.

Jak dowiedziała się gazeta, wypłaty emerytur dla przedstawicieli służb mundurowych będą możliwe dopiero wtedy, gdy osiągną oni powszechny wiek emerytalny. Na razie to wciąż 67 lat, zgodnie z deklaracjami rządu ma on być obniżony (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn). Takie rekomendacje mają się znaleźć w konkluzjach przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i resort pracy.

Dziś policjanci, wojskowi itd. mogą wnioskować o wypłatę emerytury po osiągnięciu wymaganego stażu służby. Minimalny to 15 lat (ma on wzrosnąć do 25 lat pracy i 55. roku życia). Jeśli zmiany proponowane w przeglądzie wejdą w życie, funkcjonariusz, nawet gdyby spełnił kryterium stażowe i odszedł ze służby, musiałby czekać na wypłatę świadczenia do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Do tego czasu, jeżeli nie chciałby służyć dalej, musiałby pracować w innym zawodzie.

Wejście w życie proponowanych zmian, jak pisze „DGP”, oznacza oszczędności dla budżetu. Łączny koszt wypłat emerytur mundurowych to 15 mld złotych rocznie.

 Jeszcze tego samego dnia Minister MSWiA Pan Mariusz Błaszczak poinformował dziennikarzy, że Ministerstwo nie prowadzi i nie planuje  żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych.

Więcej:  „Błaszczak o emeryturach mundurowych: MSWiA nie planuje żadnych zmian

 źródła:

http://www.zgnszzpp.pl/index.php/aktualnosci/199-14-09-2016-komunikat-federacji-zawiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-oraz-list-do-pani-premier

http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,4842,0.htm

http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/przywileje-emerytalne-mundurowych-zostana-ograniczone/8xgxc5

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/976117,emerytalne-przywileje-zmiany-w-emeryturach-mundurowych-i-krus.html

O MIEJSCA PRACY – PROTEST W POZNANIU

 W Poznaniu kilkuset górników i energetyków protestowało przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Protestujący boją się o miejsca pracy w rejonie Konina, gdzie znajduje się kompleks Elektrowni i Kopalni PAK.

20160908_105117_hdr-1
fot. http://www.kadra.org.pl/

 Protestujących wsparli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów , wśród których byli m.in. Członek Zarządu Piotr Kotas oraz Przewodniczący Związku, będący równocześnie wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych Waldemar Lutkowski.

Aktywnie w proteście uczestniczyli również przedstawiciele innych organizacji wchodzących w skład FZZ , był m.in. Wiceprzewodniczący PZZ „Kadra” Piotr Gacka.

lutkowski-waldemar-polsat
fot. Wydarzenia 2016.09.08

kamerka-kopiowanie2016.09.08 – Wydarzenia 18.50 

(o proteście mówiono w programie od 19:52)

 Protest w Poznaniu odbył się podczas otwartej rozprawy administracyjnej, gdzie swoje stanowisko prezentowali m.in. przedstawiciele górniczych związków zawodowych oraz zarządu kopalni.

„Jeżeli tego nie będzie, to praktycznie rzecz biorąc wycinamy jedną trzecią eksploatacji węgla brunatnego w Polsce. Sami się pozbywamy źródła paliwa energetycznego” – powiedział Polsatowi Waldemar Lutkowski w kontekście wstrzymywania budowy Odkrywki Ościsłowo.

Zwlekanie urzędników z wydaniem decyzji środowiskowej ws. Odkrywki Ościsłowo, może w konsekwencji doprowadzić w przeciągu kilku lat do drastycznego spadku wydobycia węgla brunatnego dla Elektrowni Pątnów I, co w dalszej kolejności spowoduje zamknięcie części bloków oraz zwolnienia załogi Kopalni i Elektrowni zespołu Pątnów Adamów Konin.

„Ekolodzy wmawiają, że my jesteśmy całym złem Wielkopolski – oczywiście jest to nieprawda! Nie oddamy kopalni ekologom, pokażemy, że my też mamy siłę. Przyjechaliśmy do Poznania bronić naszych miejsc pracy. Jeśli nie dojdzie do otwarcia odkrywki Ościsłowo będziemy musieli z Konina wyjechać wszyscy!” – mówił do zgromadzonych Andrzej Mazur Przewodniczący NZZPRC Ruch KWB Konin.

Warto dodać że Grupa PAK jest największym pracodawcą w regionie zatrudniającym około 7 tysięcy osób i pokrywa 7 procent zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

media-oscislowo-oswiadczenie1
KLIKNIJ I CZYTAJ CAŁOŚĆ

źródła:

http://www.polsatnews.pl/wideo-program/20160908-wydarzenia-1850_6379679/

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/poznan-protesty-przeciw-wstrzymywaniu-budowy-odkrywki-oscislowo,84164.html

fot. http://www.kadra.org.pl/protest-gornikow-i-energetykow-w-poznaniu/