FINAŁOWE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI XXV LECIA SOLIDARNOŚCI 80

 W Królewskiej Katedrze na Wawelu NSZZ „Solidarność 80” organizacja wchodząca w skład Forum Związków Zawodowych świętowała jubileusz 25 rocznicy powstania. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dwóm działaczom „Solidarności 80” – Piotrowi Morcie – członkowi Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa łódzkiego i Stanisławowi Brzeźniakowi z Małopolski, odznaczenia przyznane przez Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

 Natomiast w dniu 7 czerwca 2017r w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Ryszard Gruszka z rąk Wojewody Łódzkiego pana prof. Zbigniewa Rau przyjął Brązowy Krzyż Zasługi RP nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, za wyjątkową działalność publiczną, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Link do materiału filmowego TVP3 Łódź:

Ryszard Gruszka pełni obecnie funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ”Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie.

  Począwszy od Szczecina, kolebki związku NSZZ ”Solidarność” – 80 poprzez wiele miejscowości w Polsce w których obchodzono ćwierćwiecze istnienia związku, nadszedł czas na finałową uroczystość, która została zaplanowana i zorganizowana w Krakowie.

Jej uczestnicy już we wczesnych godzinach porannych zebrali się na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu przy pomniku św. Jana Pawła II. Początkiem tej uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przed jego pomnikiem. Wiązanki kwiatów przy asyście sztandarów związkowych oraz Orkiestry Górniczej– PGG-KWK Piast złożyły delegacje Urzędu Wojewódzkiego i przedstawicieli związku.

Kolejnym punktem tej doniosłej uroczystości była Msza Święta w Wawelskiej Katedrze Królów Polskich z udziałem Wojewody Małopolskiego, koncelebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej Księdza Marka Jędraszewskiego, Kapelana NSZZ ”Solidarność”-80 o. Damiana Koseckiego oraz Proboszcza Katedry na Wawelu Księdza Prałata Zdzisława Sochackiego.

Poniżej zamieszczamy nagranie z obszernymi fragmentami  mszy wraz okolicznościową homilią Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

 Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy jubileuszu pozowali do pamiątkowych zdjęć a delegacje udały się do krypty, aby złożyć kwiaty przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich.

Aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości wszyscy jej uczestnicy odbyli wycieczkę autokarową po Krakowie docierając do Nowej Huty gdzie w Sali Teatralnej znajdującej się na terenie Huty Sendzimira zorganizowano dalszą oficjalną jej część.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od, wprowadzenia sztandarów, odegrania hymnu narodowego oraz uczczenia chwilą ciszy zmarłych członków Związku.

Otwarcia uroczystości dokonał Pana Ryszard Majdzik, Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ ”Solidarność”-80 witając szereg zaproszonych dostojnych gości poczynając od parlamentarzystów, Pana Wojewody i jego współpracowników, przedstawicieli IPN, samorządowców, przedstawicieli instytucji, działaczy związkowych, przyjaciół i kolegów oraz delegacje Pocztów Sztandarowych. W uroczystościach brali także udział przedstawiciele sekretariatu branżowego a zarazem przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” -80 Pfleiderer Prospan S.A., Piotr Morta i Eugeniusz Tomaszek.

Po wystąpieniu Wojewody Małopolskiego pana Piotra Ćwika, nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień nadanych przez Pana Wojewodę oraz odznaczeń branżowych i organizacyjnych.

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 oraz Wiceprzewodniczącego Forum Związków zawodowych, Pana Marka Mnicha, wystąpienie Pana Stanisława Brzeźniaka – prezentującego krótki rys historyczny, wystąpienie w imieniu odznaczonych, wystąpienie zaproszonych gości oraz krótkie ale niezmiernie ciekawe wspomnienie dr Leszeka Rymarowicza o Marianie Klott de Heidenfeldt – przedwojennym Głównym Inspektorze Pracy wypełniło tę część uroczystości.

Na jej zakończenie nastąpiło podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział przez organizatorów uroczystości; przewodniczącego Komisji Krajowej Marka Mnicha i przewodniczącego regionu Ryszarda Majdzika. Fragmenty tej części uroczystości można obejrzeć na załączanym filmie.

Autor: E. Tomaszek (z małymi zmianami admina)

źródła oraz galerie zdjęć:
http://www.powiatowy.pl/2017/06/finalowa-uroczystosc-jubileuszu-25-lecia-nszz-solidarnosc-80/

http://www.powiatowy.pl/2017/06/odznaczenia-dla-wieruszowskich-dzialaczy-zwiazkowych-nszz-solidarnosc-80/

Spotkanie parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji Złoczew

W spotkaniu, które miało miejsce w Sejmie w dniu 8 czerwca 2017 roku, uczestniczyli przedstawiciele kopalnianych związków zawodowych, jak również parlamentarzyści, samorządowcy oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu wydanego w dniu dzisiejszym przez organizacje związkowe z bełchatowskiej kopalni:

Dla zainteresowanych zamieszczamy również link do zapisu wideo z czwartkowego posiedzenia parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji „Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju

 

 

PŁACA MINIMALNA 2018 – PROPOZYCJA FZZ I OPZZ

Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawili wspólne stanowisko dotyczące wzrostu płacy minimalnej w 2018 roku.

2220 złotych – propozycja FZZ i OPZZ minimalnej płacy na 2018 rok .

Dwie z wyżej wymienionych reprezentatywnych central związkowych, doszły do porozumienia ws. wysokości płacy minimalnej na rok przyszły. Każdego roku w terminie do 10 maja strona rządowa przedstawia partnerom społecznym wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych, które stanowią podstawę do prac nad budżetem na rok następny.

Jest to również początek dialogu między partnerami społecznymi ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok kolejny.

 W tym roku nie udało się jak dotąd uzyskać takowego porozumienia, a swoje propozycję przedstawili zarówno pracodawcy którzy postulują o wzrost min. wynagrodzenia o 50 złotych, jak również trzecia z reprezentatywnych central związkowych NSZZ Solidarność , która zaproponowała podwyżkę o 160 złotych. Rząd natomiast proponuje 100 złotową podwyżkę.

Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uznali , że propozycja resortu rodziny i pracy jest nie wystarczająca.

W dniu dzisiejszym , na wspólnej konferencji prasowej w której udział wzięli Przewodniczący OPZZ Jan Guz i reprezentujący FZZ wiceprzewodniczący Marek Mnich  oznajmili, że ww. centrale proponują aby płaca minimalna w 2018 roku wynosiła 2220 złotych , czyli wzrosła o 220 zł.

 Obecnie trwają prace w sprawie przyszłorocznej płacy minimalnej między partnerami społecznymi i jeśli nie uda się dojść do porozumienia wszystkich stron Rady Dialogu Społecznego, to zgodnie z ustawą,  płaca minimalna na rok przyszły zostanie ustalona przez rząd.

źródła:

http://www.opzz.org.pl/-/najwyzszy-czas-na-przelom-w-kwestii-plac-i-emerytur-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstrona-testowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kB6LDtliljJ3__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

http://biznes.onet.pl/praca/zwiazkowcy-z-opzz-i-fzz-w-sprawie-przyszlorocznej-placy-minimalnej/j7wwp8
https://www.facebook.com/OPZZCentrala/?fref=ts

DZIEŃ DZIECKA DLA PODOPIECZNYCH SOSW W BEŁCHATOWIE

W dniu 31 maja br. – jak co roku – na terenie OSiR Wawrzkowizna, ZZPRC KWB Bełchatów organizacja członkowska FZZ zorganizowała dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie okolicznościową zabawę z okazji Dnia Dziecka.

Dla dzieciaków przygotowano pieczenie kiełbasek, słodki poczęstunek jak również dyskotekę na świeżym powietrzu.

Miłą niespodzianką dla zebranych było przygotowane przez podopiecznych SOSW  jak i rodziców, przedstawienie.

Kliknij i obejrzyj nagranie z przedstawienia

Kochane dzieci, jak co roku w okolicach waszego święta Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów, organizuje dla was zabawę. Oczywiście są zawsze słodycze są kiełbaski , ognisko. Pogoda jak co roku dopisuje i zapraszam do tej zabawy. Zaraz z Panem Starostą odpalimy symboliczne ognisko i uważam że jak co roku ta zabawa ma przede wszystkim być dla was , żebyście były zadowolone i zawsze uśmiechnięte” –  powiedział wiceprzewodniczący ZZPRC KWB Bełchatów Adam Polakiewicz otwierając zabawę.

Dodając, że – dla nas, wasz uśmiech jest największą nagrodą.

Warto wspomnieć, że podczas dzisiejszej uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie przez Starostę bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego,  samochodu ufundowanego przez PFRON oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowskie.

Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów ufundowanych przez ZZPRC KWB Bełchatów, które posłużą codziennej pracy Ośrodka.

Małgorzata Stemplewska Dyrektor SOSW w Bełchatowie powiedziała –  Bardzo bardzo dziękujemy. Jak zwykle brakuje nam słów aby podziękować, aby wyrazić to co czujemy. Ponieważ my wiemy, że pierwszy czerwca to wyjątkowy dzień i w tym dniu każde dziecko powinno być radosne, szczęśliwe, uśmiechnięte. I właśnie dzięki panom, dzięki tej inicjatywie którą już organizujecie od wielu wielu lat. Właśnie dzień dziecka w naszej placówce jest tym bardzo szczęśliwym  i wyjątkowym dniem.

Zabawa na świeżym powietrzu trwała kilka godzin, a uśmiech na twarzy dzieci i młodzieży uczestniczącej w zabawie był obecny przez długi czas.

Galeria zdjęć:

Nagrania z lokalnych mediów:

więcej:

http://zzprckwb.org.pl/news/833