KONIEC SPORU ZBIOROWEGO W BEŁCHATOWSKIEJ KOPALNI – JEST POROZUMIENIE !!!

Aktualizacja 07.12.2016


1 grudnia 2016 roku Związki Zawodowe Kopalni Bełchatów poinformowały o podpisaniu porozumienia kończącego spór zbiorowy. W związku z tym odwołana została pikieta protestacyjna, której data wyznaczono była na 5 grudnia br.

20160616_145817

1za

 Wśród związków zawodowych które doprowadziły do końca negocjacje z Pracodawcą, są organizacje wchodzące w skład Forum Związków Zawodowych tj. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów i Związek Zawodowy „KADRA” KWB Bełchatów jak również Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Bełchatów (OPZZ) , MK NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy KONTO KWB Bełchatów.

kom_mzp-s__281116-page-001-1W związku z podpisaniem porozumienia, odwołano planowaną na 5 grudnia Pikietę, która miała być początkiem szerszej akcji protestacyjnej.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu:

komunikat-giek-01-12-2016r

źródło:

nowe-logo-zzprc6-kopiowanie-kopiowaniehttp://zzprckwb.org.pl/news/811

NIE DLA REDUKCJI ZATRUDNIENIA

img_20150114_150819-kopiowanie Związki Zawodowe Kopalni Bełchatów, będące w sporze zbiorowym, poinformowały że w związku z brakiem porozumienia z Pracodawcą zostanie zorganizowana Pikieta

Protest rozpocznie się 5 grudnia o godzinie 11:00 przed Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie (Skwer obok Sport-Hotel).

komunikat-mediacje-page-001

 O zakończeniu negocjacji i rozpoczęciu akcji protestacyjnej, informowano w komunikacie do załogi z 22 listopada br. :

„Koniec negocjacji – czas na protest !!!”

 

 

 Jeśli nie zgadzasz się na dalszą redukcję zatrudnienia w Zagłębiu Bełchatowskim, to przyjdź 5 grudnia pod Halę Widowiskowo – Sportową w Bełchatowie i weź udział w Pikiecie pod hasłem:

nie-dla-redukcji-zatrudnienia


kom_mzp-s__281116-page-001-1

więcej:

nowe-logo-zzprc6-kopiowanie-kopiowaniePROTEST – NIE DLA REDUKCJI ZATRUDNIENIA !!!!!

PISMO TRZECH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH DO SEKRETARZA GENERALNEGO EKZZ

Trzy polskie reprezentatywne centrale związkowe tj. Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”, skierowały wspólne pismo do Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Pana Luka Visentini.

Poniżej treść pisma:

pismo-l-visentini1

pismo-l-visentini2

pdf50Pismo w pdf:

 

źródło:
logo-ozzpip-200x187 (Kopiowanie)http://ozzpip.pl/pismo-do-ekzz/
 

RAMB – WYPŁATA ZALEGŁYCH WYNAGRODZEŃ

W dniu 21.11.2016 roku odbyło się spotkanie Zarządu Spółki RAMB ze Związkami Zawodowymi wśród których byli przedstawiciele ZZPRC KWB Bełchatów, organizacji wchodzącej w skład FZZ.

Na spotkaniu uzgodniono:

  1.  Wypłatę comiesięcznej premii w pełnej wysokości 30 % począwszy od wynagrodzenia za miesiąc listopad 2016 r.

2. Wypłacenie wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016 r. dodatkowej kwoty w wysokości 500 zł dla każdego pracownika.

3. Wypłacenia pracownikom do 20 grudnia 2016 r. świadczenia finansowego w wysokości 33% od wynagrodzenia zasadniczego, stosownie do przepracowanego okresu czasu pracy.

Wysokość wypłaconych kwot jest początkiem wyrównywania utraconych części wynagrodzeń (premie miesięczne, nagroda kwartalna) z poprzednich miesięcy.

W lutym 2017 r. zostanie ustalony przez Związki Zawodowe z Pracodawca, harmonogram całkowitej wypłaty zaległych świadczeń pieniężnych.

 W komunikacie wydanym przez Związki Zawodowe poinformowano również, że w miesiącu grudniu 2016 r. zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie z funduszu socjalnego w kwotach ustalonych przez Komisję Socjalną RAMB. Wysokość świadczenia zostanie ustalona przez Komisję Socjalną i przekazana do informacji pracownikom.

ramb-premie1

pdf50Komunikat w pdf: