33 rocznica męczeńskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszko

 W dniu 33 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, przy tamie we Włocławku, przedstawiciel FZZ Regionu Łódzkiego i Solidarności-80 Ziemi Wieruszowskiej, Piotr Morta wraz z  Wojciechem Fryzielem, oddali hołd i złożyli wieniec z biało-czerwonych róż pod krzyżem obok włocławskiej tamy.

Ksiądz Jerzy został zamordowany za niesienie nadziei” – Piotr Morta

 33 lata temu zbrodnia, której dokonały Służby Bezpieczeństwa PRL, wstrząsnęła całą Polską. Został bestialsko zamordowany młody charyzmatyczny kapłan, który, jak powiedział Piotr Morta, niósł w tych mrocznych czasach stanu wojennego ludziom nadzieję. „Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.”- te słowa ks. Jerzy Popiełuszko wypowiedział 29 stycznia 1984 roku podczas jednej z odprawianych przez Niego mszy świętych za Ojczyznę.

Pomimo 33 lat, jakie minęły od jego śmierci i 28 lat od odzyskania przez Polskę pełnej wolności i niepodległości, możemy się przekonać, że znaczenie tych słów nie straciło na znaczeniu, a wręcz nabrało obecnie jeszcze większej wagi.

źródło oraz fot:

33 rocznica męczeńskiej śmierci

Potrzebny jest radykalny wzrost wynagrodzeń

Zespół Trójstronny przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa obradował z udziałem Piotra Morty i Wojciecha Fryziela reprezentujących Forum Związków Zawodowych.

Natomiast Ministerstwo reprezentował wiceminister Tomasz Żuchowski. Zdaniem wiceministra papierowy System Kwalifikacji nie zatrzyma pracowników w budownictwie – słowa te wywołały ostry dyskurs. Potrzebny jest radykalny wzrost wynagrodzeń – twierdzi Morta reprezentujący FZZ.

 Poniżej zamieszczamy treść rozmowy z Piotrem Mortą przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – 80 Pfleiderer Wieruszów będącym także przedstawicielem Forum Związków Zawodowych w Zespole Trójstronnym przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, którą  przeprowadził E.Tomaszek.

Co było przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej?

Piotr Morta. Debata toczyła się wokół zmiany legislacyjnych w zakresie: „ustawy inwestycyjnej”, ustaw o architekturze, inżynieriach budowlanych oraz urbanistyki. Ponadto przedmiotem dysputy było włączenie nowych kwalifikacji rynkowych sektora budowlanego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nowe kwalifikacje rynkowe stanowiły bazę do prezentacji dotychczas uzyskanych w tym zakresie rezultatów i płynących z tego tytułu efektów. Kolejnym tematem, nad którym toczyła się dyskusja, była Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie.

Jak przebiegała wymiana myśli?

Spokojna konfrontacja poglądów w sprawie tworzenia nowej dokumentacji i nowych arkuszy, które zdaniem niektórych członków Zespołu Trójstronnego mają stanowić bazę dla rozwoju budownictwa, została przerwana wypowiedzią Podsekretarza Stanu Tomasz Żuchowskiego. Wiceminister stwierdził, że tworzenie nowych regulacji i nowych tomów akt nie wprowadzi w budownictwie bezpieczeństwa i nie zabezpieczy w dłuższym okresie czasu potrzebnych pracowników, których już obecnie w budownictwie brakuje. Pewne reprezentacje pracownicze i pracodawców twardo broniły swoich opracowań argumentując, że jest to właściwa droga dla rozwoju budownictwa.

Mnie trudno jest się z takimi twierdzeniami zgodzić. Podzielam w tym zakresie stanowisko wiceministra, gdyż jedyną drogą dla zabezpieczenia rąk do pracy na licznie rozpoczętych budowach, podobnie jak w całej polskiej gospodarce, potrzebny jest radykalny wzrost wynagrodzeń. Wolą stron, czyli rządu, pracodawców i organizacji pracowniczych powinno być pozytywne oddziaływanie na wzrost gospodarczy poprzez kształtowanie wynagrodzeń zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej podczas jej tworzenia – „takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”.

Statystyki ekonomiczne mówią, że mamy w Polsce wzrost gospodarczy. Polscy pracownicy niestety nie czerpią z niego korzyści. Młodzi Polacy dobrze wykształceni wyjeżdżają z kraju, ponieważ w Ojczyźnie zarabiają śmiesznie mało. Brak bezpieczeństwa w zatrudnieniu i żenująco niskie wynagrodzenia stanowią brak perspektyw na stabilną przyszłość i prowadzą kraj w kierunku wyludnienia, a ostatecznie do katastrofy ekonomicznej. Z danych Unii Europejskiej wynika, że Polacy są jednym z najgorzej opłacanych narodów w Europie. A niskie wynagrodzenia to niestety większa emigracja. Polski nie stać na kształcenie kadr dla gospodarek zachodnich. Te dobrze wykształcone kadry powinny być zagospodarowane na rynku polskim. Taka możliwość zaistnieje wówczas, kiedy pracodawcy zaprzestaną zwiększać marżę kosztem niskich wynagrodzeń i zarabiać kosztem pracowników, a skoncentrują się na inwestycjach w nowoczesne technologie, przede wszystkim w innowacje.

źródło oraz fot:
http://www.powiatowy.pl/2017/10/potrzebny-radykalny-wzrost-wynagrodzen/

SPRZECIW REPREZENTATYWNYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

Reprezentatywni przedstawiciele organizacji związkowych oraz pracodawców, w dniu wczorajszym wydali oświadczenie,  w którym to poinformowano o odmowie przystąpienia do prac zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania oraz o przyczynie nieprzystąpienia do prac ww. zespole.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu:

Zamieszczamy również Stanowisko Zawodów Medycznych Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych:

źródła:
http://fzz.org.pl/aktualnosci/stanowisko-zawodow-medycznych-branzy-zdrowia-forum-zwiazkow-zawodowych

 https://www.facebook.com/PorozumienieZawodowMedycznych

OBWIESZCZENIE RDOŚ W ŁODZI Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 września 2017 r., znak WOOŚ.4210.28.2017.PTa.27, w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego ze złoża Złoczew.

fot. UM Złoczew

[..] 3) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach ww. sprawy administracyjnej nastąpi w przewidywanym terminie do 30 marca 2018 r. [..]

Całość obwieszczenia zamieszczamy poniżej:

W związku z powyższym utworzyliśmy na naszym profilu na facebook’u wydarzenie, w którym zadajemy pytanie Czy Odkrywka Złoczew powstanie?.

Zachęcamy do aktywności…

admin

źródło:
http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-26-wrzesnia-2017-znak-woos-4210-28-2017-pta-27