Komunikat ZZPTiT MP Wizja ws. nominacji Juliusza Brauna do Rady Mediów Narodowych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja organizacja członkowska  FZZ  ze zdumieniem przyjął wiadomość, że były Prezes TVP Pan Juliusz Braun został nominowany do Rady Mediów Narodowych.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu:

 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja ze zdumieniem przyjął wiadomość, że Pan Juliusz Braun został nominowany do Rady Mediów Narodowych.

Jako prezes Zarządu TVP S.A. jest odpowiedzialny za outsourcing ponad 400 pracowników TVP, na sumieniu ma los wyrzuconych i ich rodzin. Outsourcing miał podobno przynieść duże oszczędności i korzyści finansowe dla Spółki. Żądamy ujawnienia, ile kosztowała ta procedura, ile w tym czasie Spółka zyskała finansowo. Wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie obecnego Zarządu TVP S.A. również wskazują wiele wątpliwości w sposobie zarządzania Spółką.

Nominacja Pana Juliusza Brauna do Rady Mediów Narodowych jest kpiną z pracowników TVP i potwarzą dla Związku. Sposób potraktowania pracowników jest kuriozalny i niespotykany w świecie mediów. Czy ta nominacja ma być nagrodą za decyzje skutkujące przedmiotowym potraktowaniem własnych pracowników, naruszeniem ich godności i pozbawieniem pracy?

Stanowczo przeciw temu protestujemy.

Zarząd ZZPTiT MP Wizja

źródło:

WIZJA (Kopiowanie)Komunikat ZZPTiT MP Wizja

 

OPINIA REPREZENTATYWNYCH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017

Stanowisko strony pracowników w Radzie Dialogu Społecznego tj. Forum Związków Zawodowych, OPZZ oraz NSZZ „Solidarność” w sprawie Założeń budżetu państwa na rok 2017.

Treść stanowiska poniżej:

Stanowisko_Założenia_3centrale1
Kliknij i czytaj całość

źródło:
http://www.opzz.org.pl/-/zwiazki-krytycznie-o-zalozeniach-budzetu-na-rok-2017?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstrona-testowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kB6LDtliljJ3__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4

MINUTA CISZY NA PIĄTYM PLENARNYM POSIEDZENIU WRDS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W dniu 20 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Tym razem dotyczyło sytuacji w ratownictwie medycznym.

zbigniew-jagiełło-policja-fot-konrad-ciężki (1)
Zbigniew Jagiełło , fot. Konrad Ciężki

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego Zbigniewa Jagiełło, współzałożyciela Forum Związków Zawodowych oraz wieloletniego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi , byłego wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych.

więcej oraz fot:
WRDS2PIĄTE POSIEDZENIE PLENARNE WRDS O RATOWNICTWIE MEDYCZNYM W ŁÓDZKIEM

NAJNIŻSZA CENA MA JUŻ NIE DECYDOWAĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw, opublikowano Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2016-07-14 17_06_34-Pozycja XXX DDUTJ.60.44.2016 - korekta

⇒ Dz.U. 2016 poz. 1020 ⇐

Ww. znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych została podpisana przez prezydenta Dudę 11 lipca br.

Nowe prawo ma ograniczyć  stosowanie kryterium najniższej ceny jak również m.in. ułatwić udział małych i średnich firm w przetargach oraz wiązać zamówienia z prawem pracy poprzez obowiązek zatrudniania na etat.

Przy wyborze oferty trzeba będzie brać pod uwagę także kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez uwzględnienie w kryteriach oceny ofert, relacji jakości do ceny lub kosztu.

Ustawa wprowadza także nowy tryb udzielania zamówień – partnerstwo innowacyjne – którego celem jest promowanie innowacyjności w systemie zamówień publicznych. Według autorów ustawy, partnerstwo innowacyjne umożliwi zamawianie nieistniejących jeszcze technologii i łączenie w ramach jednej procedury różnych etapów prac B+R, a nawet wdrożeń.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

rcl_iconPrzebieg procesu legislacyjnego

 

źródło:

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/13607-najnizsza-cena-juz-nie-decyduje-o-zamowieniu-publicznym

POTRZEBNA KREW !!!

Z przykrością informujemy, że w dniu wczorajszym (08.08.2016) Przemysław Siewierski zmarł.

Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, krew oddawana przez Was ratowała życie Przemka przez ostatni miesiąc.

Wyrazy współczucia dla Rodziny zmarłego


Potrzebna natychmiastowa pomoc !!!

Zwracam się do was z serdeczną prośbą o oddawanie krwi dla ciężko chorego Przemysława Siewierskiego.

Przemek potrzebuje natychmiastowej transfuzji krwi, dlatego tak ważnym jest aby jak największa grupa osób oddała krew z informacją o przeznaczeniu jej dla Przemka Siewierskiego.

Prywatnie Przemek jest mężem Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z Bełchatowa, Pani Kingi Siewierskiej.

Kochani potrzebuje pomocy! Mój mąż jest bardzo chory.

Pilnie potrzebna jest krew w każdej ilości. Krew można oddawać w punkcie krwiodawstwa w przychodni na ul. Edwardów ze wskazaniem dla Przemysława Siewierskiego.

Proszę o pomoc i udostępnianie.

Dziękuje w imieniu Przemka” – Kinga Siewierska.
 

Pomóżmy osobie, która tak wiele robi dla innych

 Krew można oddawać w Przychodni „BCM” Pierwsze piętro, pok. nr 4. 97-400 BEŁCHATÓW ul. EDWARDÓW 3A ,TEL. 44 633 18 40

w godzinach:

Poniedziałek  8:00-11:00
Wtorek              8:00-11:00
Środa                  8:00-11:00
Czwartek         7:40-09:30
Piątek                 7:40-10:00

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi które mieści się w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25 tel. centrala +48 42 61 61 400

w godzinach:

Poniedziałek  8:00-15:30
Wtorek              8:00-17:30
Środa                  8:00-15:30
Czwartek         8:00-17:30
Piątek                 8:00-15:30
Sobota               8:00-13:30

Jak również w pozostałych placówkach RCKiK , lista znajduje się w podanym linku:  

⇒ GDZIE ODDAĆ KREW ? ⇐

Warto również wspomnieć o Akcji organizowanej przez Powiatowe Stowarzyszenie HDK przy Kopalni Bełchatów która odbędzie się 19 sierpnia 2016 roku.

Podczas tej akcji również będzie możliwość oddania krwi dla Przemka:

akcja223
Dla Przemysława Siewierskiego, źródło: http://pshdk.pl/131-223

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA OKAZANĄ POMOC

Admin